Sediul:
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Director General, Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) , Consiliul de Administrație (CA)

Iosif Szentes - Director General

Componenta AGA stabilita prin OMT nr. 699 din 17.08.2016:

Sirbu Gabriela - Membru - reprezentant MT

Simion Mihaela - Membru - reprezentant MT

Membrii Consiliului de Administratie :

Iulius Dan Plaveti - presedinte (Curriculum Vitae)

Dana Rachila Galben - membru (Curriculum Vitae)

Iosif Szentes - membru (Curriculum Vitae)

Ionela Adriana Atanasiu - membru (Curriculum Vitae)

Stancu Marin - membru (Curriculum Vitae)

Chiriţă Lăcrămioara Sofia - membru (Curriculum Vitae)

Dascălu Ana Maria - membru (Curriculum Vitae)

Pentru  politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorilor regiilor autonome si societatilor comerciale la care statul detine o participatie majoritara sau integral, din subordinea Ministerului Transporturilor click aici .